Welkom op het cultuur-informatiepunt Voorschoten-Wassenaar. De UITagenda voor de gemeentes Wassenaar en Voorschoten. Deze site biedt een platform voor culturele organisaties, evenementen en toeristische informatie in de regio. 

Lees verder

Het Cultuur Informatiepunt Voorschoten-Wassenaar

Het Cultureel Informatiepunt Voorschoten-Wassenaar probeert een centraal platform te bieden voor de verscheidenheid aan culturele en recreatieve organisaties, intitiatieven en individuen die de gemeenten Wassenaar en Voorschoten rijk zijn.

Wilt u zich aanmelden als organisatie, activiteiten aandragen voor de agenda of anderzijds bijdragen? Schrijft u zich dan hier in of mail naar  .

Als u cultureel nieuws wil aanleveren voor de nieuwssectie en voorpagina kunt u dat middels dit formulier doen.

Wilt u agendapunten aandragen dan kunt u dat hier doen.

Het CIP Voorschoten-Wassenaar is een initiatief van de Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar. In beide bibliotheken is meer informatie te vinden bij de daar aanwezige informatiepunten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan historische werken en wandelgidsen.

Wilgen knotten in Cronesteyn

Momenteel is de Natuurbeheergroep Cronesteyn weer druk aan de slag met het knotten van wilgen in en rond het polderpark. Dit jaar is eerst een nieuw griend nabij het moerasje voor het eerst geknot. Komende vrijdag zijn enkele oudere knotwilgen langs de sloten weer aan de beurt. Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen deze karakteristieke bomen onderhouden worden en daardoor behouden blijven. De vrijkomende staken worden onder andere gebruikt bij het bouwen van hutten in het polderpark.

Lees meer