Welkom op het cultuur-informatiepunt Voorschoten-Wassenaar. De UITagenda voor de gemeentes Wassenaar en Voorschoten. Deze site biedt een platform voor culturele organisaties, evenementen en toeristische informatie in de regio. 

Lees verder

VOORJAARSCONCERT WASSENAAR VOCALITER

12 april

Op vrijdag 12 april organiseert het Oratoriumkoor Wassenaar Vocaliter in de Dorpskerk het voorjaarsconcert met Simone Riksman (sopraan) en het orkest Amici della Musica en zoals als vele jaren gebruikelijk onder de enthousiaste leiding van onze dirigent Frank de Groot. Dit concert bestaat uit de volgende onderdelen. Aanvang 20,15 uur. Kaarten voor dit concert zijn vanaf heden voor € 20,- te koop bij de Bibliotheek in de Langstraat (let op met gepast geld betalen), bij leden van het koor en via onze website www.vocaliter.nl

Lees meer

Elfde Wassenaarse Salon in De Warenar en Galerie in de Molen

8995

Op de Ledententoonstelling van de Kunstgroep Wassenaar tonen onze plaatselijke kunstenaars recent werk dat ook buiten onze gemeentegrenzen wordt gewaardeerd, ver buiten de landsgrenzen zelfs. Komend weekend kunt u als eerste genieten van prachtige kunstuitingen op twee locaties in ons dorp: in Cultureel Centrum De Warenar en Galerie in de Molen. De expositie wordt op zondag 24 maart a.s. om 16.00 uur officieel geopend door Lia de Ridder, Wethouder Zorg, Volkshuisvesting, Cultuur, Onderwijs, Duurzaamheid en Burgerparticipatie. De feestelijke plechtigheid wordt opgeluisterd door de band Fata Banana. Als kunstminnende Wassenaarder bent u van harte uitgenodigd voor de opening. 

De Wassenaarse Salon is geopend van 24 maart – 28 april 2019: in Cultureel Centrum De Warenar op maandag en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur; in Galerie In de Molen van donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens het weekend van de opening wordt 10% korting verleend. www.kunstgroepwassenaar.nl

Lees meer

Nieuw werk van 10 kunstenaars op de zolders van het Ambachts- en Baljuwhuis in Voorschoten

1678897
Na de prachtige expositie ABSTRACT toont de Voorschotense Kunstkring (VKK) van 23 maart tot en met 14 april opnieuw aan dat haar leden veel in hun mars hebben. U kunt dan op de zolders van het Ambachts- en Baljuwhuis op Voorstraat 12 komen genieten van het recentste werk van Rian Geurts, Arnold Hoogendorp, Elisabeth Vuez, Maria Starke-Milkó, Martin Bergwerff, Albert-Jan Cool, Lauran van Oers, Joke Brouwer, Sonja van der Burg en Theo Damsteegt.

De officiële opening van de tentoonstelling is op zaterdag 23 maart om 16 uur. Verwacht wordt dat alle deelnemende kunstenaars daarbij aanwezig zijn. U kunt dan onder het genot van een gratis hapje en drankje met hen in gesprek om meer over de achtergronden en beweegredenen van de kunstenaars te weten te komen. En als een werk u bijzonder aanspreekt overgaan tot reservering daarvan, zodat u na afloop van de expositie daarvan de trotse eigenaar wordt. Reserveren kan overigens ook op de andere openingstijden (woensdag, zaterdag en zondag tussen 14 en 17 uur), alleen kunt u dan waarschijnlijk slechts één van de deelnemers ontmoeten.

www.voorschotensekunstkring.nl

Lees meer

Meer artikelen...