Wilgen knotten in Cronesteyn

Momenteel is de Natuurbeheergroep Cronesteyn weer druk aan de slag met het knotten van wilgen in en rond het polderpark. Dit jaar is eerst een nieuw griend nabij het moerasje voor het eerst geknot. Komende vrijdag zijn enkele oudere knotwilgen langs de sloten weer aan de beurt. Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen deze karakteristieke bomen onderhouden worden en daardoor behouden blijven. De vrijkomende staken worden onder andere gebruikt bij het bouwen van hutten in het polderpark.
Wanneer je het leuk vindt om buiten bezig te zijn en te helpen om de variatie in het polderpark in stand te houden dan kan je meehelpen. We werken met eenvoudig handgereedschap, zoals beugelzaag, snoeischaar, rodax of hooihark. Aanstaande vrijdag, 16 december is de volgende knotdag. We verzamelen om 9.30 uur bij het informatiebord van het moerasje in polderpark Cronesteyn. De volgende mogelijkheid is vrijdag 30 december.
Wanneer je je van te voren wil opgeven kan dit via de website http://www.zelfdoeninzh.nl/knotten-het-griend  of via de mail . Dit mailadres kan je ook gebruiken wanneer je bundels met wilgentakken wil afnemen, je moet dan wel helpen met het bundelen.