• Home
  • Nieuws
  • Noem het structuur zegt Kunstgroep Wassenaar

Noem het structuur zegt Kunstgroep Wassenaar

noem

De komende expositie in Galerie in de Molen heeft de intrigerende titel “Noem het structuur”. Dat heeft alles te maken met de werkwijze van de vier exposerende kunstenaars Stephanie Knage, Achille, Birke Hesse en Eric Schneider. Kunstgroep Wassenaar nodigt u van harte uit voor de tentoonstelling die geopend wordt door Katie Tedder op zaterdag 26 oktober om 16.00 uur.  Ook op zondag 27 oktober zijn ze in de galerie en praten dan graag met u.

De expositie is gratis toegankelijk van 26 oktober t/m 24 november 2019 , van donderdag t/m zondag tussen 14.00 tot 17.00 uur. Komt u kijken ?

Stéphanie Knage vindt dat tekenen het begin is van alles. Het is de basis waar vanuit je als beeldend kunstenaar kunt werken, het houdt je bij je vak, het is de notitie die de gedachten vast houdt. Het is het momentum waarop je kunt loslaten en kunt gaan vliegen en wat je weer op aarde doet landen. Dat is wat haar structuur geeft. Stéphanie is opgeleid in het vak van grafisch en typografisch ontwerper aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en heeft leren schilderen op de Vrije Academie in Den Haag. Ze woont en werkt zowel in Nederland als in Frankrijk waar zij exposeert onder meer in Parijs.
Als kind raakte Achille al geboeid door het Leie landschap rond Gent. Later leerde hij het werk kennen van de kunstenaars rond de Latemse school, de kunstenaarskring in het Vlaamse Latem. Deze beelden riepen bij hem vergeten herinneringen op, die een onuitwisbare indruk op hem en zijn werk zouden achterlaten. Zijn bezieling komt voort uit een intense liefde voor het vakmanschap. Iedere handeling is een gevolg van een visie die leidt tot het tot stand brengen van het beoogde doel. Dat doel is niets meer of minder dan vakwerk te leveren. De prenten en schilderijen zijn de weerspiegeling van een scherpe observatie van de natuur. De beelden die deze bij hem oproepen inspireren tot diep doorwerkte schilderijen en prenten.
Eric Schneider, éminence grise van het Nederlandse toneel, heeft naast zijn langdurige carrière op het toneel altijd getekend. Tekenen was een ontspanning die hij, als autodidact, naarmate hij daar meer tijd voor kreeg serieuzer aanpakte. Het eerste belangrijke resultaat was een serie autobiografische toneeltekeningen die hij bij zijn veertigjarige toneeljubileum in het Appeltheater exposeerde. Verder doorwerkend bracht hij een verzameling pentekeningen bij elkaar van landschappen en stillevens die hij in de afgelopen jaren exposeerde bij onder andere de Koninklijke Schouwburg. Begin dit jaar 2019 nam Eric afscheid van zijn toneelcarrière na afloop van De Indië Monologen reeks.
Beeldhouw- en keramiek werk van Birgit Hesse komen we tegen als resultaat van wat lijkt op een grote speurtocht. Voorwerpen die situaties simuleren, omstandigheden, objecten en subjecten beschrijven. Dingen doen zich voor als iets wat ze niet zijn of groeien tot een nieuw wezen aan elkaar. Birgit werkt in uiteenlopende materialen, meestal objectgericht, waarbij de enkele werken requisieten van verschillende situaties of installaties kunnen vormen. Ze is niet zozeer op zoek naar een absolute realiteit of bestanddelen van een mathematisch perfect systeem. Ze maakt gebruik van bestaande materialen als keramiek en plexiglas, maar ook van voorwerpen die ze verzameld heeft, en dat kan van alles zijn. Vooral in de ruimtelijke objecten komen de verschillende technieken bij elkaar.

 


Galerie in de Molen, Molenplein 10a, Wassenaar
www.kunstgroepwassenaar.nl