Toch nog een kunstexpositie in de zomer

3ace4dd71d05814b6bad8a486336e5cc FannyMazureDelangewegnaarVrijheid

Dankzij de gastvrijheid van Bibliotheek Voorschoten op Wijngaardenlaan 4 kan de Voorschotense Kunstkring (VKK) de oorspronkelijk voor 21 april tot en met 16 juni geplande tentoonstelling ‘Vrijheid’ toch nog laten plaatsvinden en wel van 17 juni tot en met 11 augustus. Wel versoberd en zonder een officiële opening en een optreden van verhalenverteller Niels Brandaan Cotterink. Daarnaast passend binnen de kaders waarbinnen de bibliotheek ook voor ‘gewone’ bezoekers geopend is. De leden van de Voorschotense Kunstkring exposeren in de disciplines schilderen, grafiek, sculpturen en fotografie.

Informatie over de openingsuren van de bibliotheek vindt u op www.obvw.nl.  Voor meer informatie over de expositie, kunstenaars en hun tentoongestelde en andere werk kunt u terecht op voorschotensekunstkring.nl. U kunt de VKK ook volgen op facebook.com/VKKVoorschotenseKunstkring.


Vrijheid is kunnen gaan en staan waar je wilt, zoveel mogelijk zonder belemmeringen. “Vrij als een vogel in de lucht” is een uitwerking die op de tentoonstelling te zien is bij Marian Smit in de vorm van schommelende kinderen die de lucht in lijken te zweven, bij Arnold Hoogendorp met vogels in de lucht, en in het zwevende werk van Rian Geurts. Open vensters symboliseren vrijheid voor Lucy de Kruijf. Harald Berends wijst op het recht van dieren op vrijheid en Fanny Mazure o.a. op persvrijheid.
Vrijheid kan van buitenaf belemmerd worden maar ook vanuit het innerlijk van de mens. Zoals de Perzische mysticus Rumi schrijft en Theo Damsteegt verbeeldt: “Waarom blijf je in de gevangenis, terwijl de deur wijd openstaat?”

Voor de liefhebbers van beeldende kunst dus enigszins behelpen, maar toch voldoende reden om nu eens hiervoor naar de bieb te gaan en werk te aanschouwen van Rian Geurts, Arnold Hoogendorp, Marian Smit, Fanny Mazure, Lucy de Kruijf, Theo Damsteegt en Harald Berends. Zeven kunstenaars met heel verschillende oeuvres en ook heel verschillende interpretaties van de titel waaronder de expositie plaatsvindt. Van bevrijding 75 jaar geleden en vrijheid waar nog steeds voor gevochten moet worden tot vrij zijn om te doen of juist te laten waar je zelf zin in hebt.

De werken zijn tegen zeer redelijke prijzen te koop. Als u een werk wilt aanschaffen, moet u wel zelf per email () contact opnemen met de VKK. U kunt het betreffende werk wel pas na afloop van de tentoonstelling (11 augustus) in ontvangst nemen. Aangeraden wordt een claim zo snel mogelijk te leggen, want alleen de eerst binnenkomende claim kan worden gehonoreerd.