Educatie

NVVH-Vrouwennetwerk afd. Voorschoten

 

Bezoekadres n.v.t.PostadresWebsite www.nvvh.nl


Contactgegevens Mevr. R. Bor
Van Boeyenplantsoen 21
2253 WS Voorschoten
Telefoon
071 5764645
E-mail

NVVH-Vrouwennetwerk, afd. Voorschoten. Onze afdeling bestaat 45 jaar en telt circa 200 leden. Wij maken deel uit van het landelijk NVVH-Vrouwennetwerk. De Vereniging stelt zich ten doel:

  • het behartigen van de belangen van de vrouw in de maatschappij
  • het bevorderen van de emancipatie van haar leden door activiteiten op het gebied van vorming, ontwikkeling en creativiteit
  • het stimuleren van participatie van de vrouw als volwaardig lid van de samenleving
  • het opkomen voor de belangen van de consument in de breedst mogelijke zin
De vereniging is toegankelijk voor elke vrouw; de vereniging kiest geen partij op levensbeschouwelijk gebied en onthoudt zich van partijpolitiek.
 
Dit alles komt er in Voorschoten op neer dat wij iedere maand een lezing of een excursie verzorgen. Verder zijn er binnen de afdeling 12 clubs, variërend van bridge- tot tennis- en literatuurclub. Ook organiseren wij cursussen yoga en kunstgeschiedenis. 1 x per maand verschijnt een maandbericht, waarin het programma voor de komende maand wordt vermeld. Een jaarlidmaatschap kost € 34,--.