Educatie

ANBO Voorschoten

 

Bezoekadres n.v.t.  
   
   
Postadres  Postbus 151
   2250 AD Voorschoten
   
Website http://www.anbo.nl/voorschoten/
   
Contactgegevens  
Secretariaat  06-27370018
E-mail  

 De ANBO wil senioren, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, leefwijze en opleiding, met elkaar in contact brengen en verenigen. Daarbij zijn zelfstandigheid, keuzevrijheid, betaalbaarheid, participatie en beschikbaarheid kernbegrippen.
Zij tracht dit doel te bereiken door op te komen voor individuele en collectieve rechten en belangen van leden.
Zij streeft naar maatschappelijke integratie en participatie van senioren van Nederlandse en allocthone afkomst.

De ANBO maakt zich sterk voor een waardevast inkomen, toereikend om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving.