Overig

Wassenaarse Oranjevereniging Koningin Wilhelmina

 

Postadres

Postbus 696

  2240 AP Wassenaar


Website www.wassenaarseoranjevereniging.nl


Contactgegevens
Telefoon

E-mail

 

De Wassenaarse Oranjevereniging heeft als doel de gevoelens van sympathie voor de vorst(in) en de leden van het Koninklijk Huis te bevorderen, te bundelen en te vertolken.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.  Het organiseren en het houden van feestelijkheden in de meest uitgebreide zin bij gelegenheid van de vorst(in) en de daarvoor in aanmerking komende leden van het Koninklijk Huis, of op nationale gedenkdagen;

b.  Het organiseren en het houden van herdenkings- en bezinningsbijeenkomsten en een zomerfeestweek;

c.  Andere wettige middelen in de meest uitgebreide zin, die voor het doel bevordelijk kunnen zijn, zoals onder meer het deelnemen aan congressen van landelijke overkoepelende organisaties van oranjeverenigingen.