Het Cultuur Informatiepunt Voorschoten-Wassenaar

Het Cultureel Informatiepunt Voorschoten-Wassenaar probeert een centraal platform te bieden voor de verscheidenheid aan culturele en recreatieve organisaties, intitiatieven en individuen die de gemeenten Wassenaar en Voorschoten rijk zijn.

Wilt u zich aanmelden als organisatie, activiteiten aandragen voor de agenda of anderzijds bijdragen? Schrijft u zich dan hier in of mail naar  .

Als u cultureel nieuws wil aanleveren voor de nieuwssectie en voorpagina kunt u dat middels dit formulier doen.

Wilt u agendapunten aandragen dan kunt u dat hier doen.

Het CIP Voorschoten-Wassenaar is een initiatief van de Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar. In beide bibliotheken is meer informatie te vinden bij de daar aanwezige informatiepunten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan historische werken en wandelgidsen.